Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2016

Pesona Wanita: Pengenalan

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”(QS Ali Imran [3]: 14).

Orientalisme: Ancaman terhadap orang Islam

Sesungguhnya, Orientalis menjadikan diri mereka sebagai pelopor kepada ilmu Islam dan kajian tentangnya. Kajian mereka hanyalah mengikut kehendak hati mereka semata-mata tanpa mengambil kira kebenaran kajian tersebut. Majoriti mereka yang mendokong pemikiran ini bermatlamat untuk merosakkan Islam dan mendustakan kebenaran yang ada pada agama Islam.

Orientalisme: Tujuan dan matlamat

Matlamat orientalisme sejak mula-mula penubuhannya adalah untuk melindungi dan menghalang masyarakat Barat dan Kristian daripada terpengaruh dengan agama Islam. Mereka memburuk-burukkan agama Islam dan menutup kebaikan yang berkaitan dengan Islam dan selain itu mereka membuat kajian serta membuat pelbagai dakwaan yang mengandungi segala dusta terhadap akidah dan syari’ah serta sumber-sumber Islam. Mereka melakukannya adalah untuk melemahkan pegangan yang ada dalam diri umat Islam itu sendiri dan berkeinginan untuk mengkafirkan mereka. Mereka juga menjadi pengikut para penjajah dan membantu mereka untuk memudahkan operasi jajahan tersebut. Kerjasama antara orientalis dan penjajah sangat mempengaruhi pergerakan mereka untuk menguasai negara dan umat Islam.

Orientalisme: Faktor-Faktor Penubuhan Gerakan

Jika kita rujuk semula kepada perbincangan mengenai sejarah kemunculan orientalisme yang telah dibicarakan sebelum ini, telah didapati bahawa terdapat dua sudut yang perlu diberi perhatian iaitu:

Orientalisme: Pengenalan

Orientalisme atau dalam bahasa Arabnya disebut “Al-Istisyraq" adalah ilmu tentang Timur atau hal Ehwal Ketimuran. Secara jelasnya, ia adalah kegiatan atau pengkajian berhubung dengan ehwal Ketimuran, sejarah, keyakinan penduduk di sebelah Timur, susun lapis penduduk, lokasi, persekitaran tabi'enya, bahasa, gaya pertuturan, watak dan syakhsiah mereka. Secara umumnya, kajian ini menyelidiki aliran pemikiran tradisi dalam pelbagai bentuk, untuk pelbagai tujuan.

Alam Barzakh: Dalil Mengenai Azab Kubur Dalam Al-Qur’an

Pensabitan azab kubur di dalam al-Qur’an telah dijelaskan oleh para ulama tafsir yang muktabar lagi masyhor. Mereka itu termasuklah Imam al-Qurtubi, Ibnu Kathir, Imam Muhammad ar-Razi Fakhr al-Din dan lain-lainnya menyebut perkara tersebut dan kewajipan beriman dengannya di dalam kitab-kitab mereka.

RICH KITCHEN [home bakery]

Alhamdulillah ‘ala kulli haal… Allah izinkan kita untuk terus menghirup udara segar untuk hari ini… Alhamdulillah Allah izinkan juga kita untuk bekerja mencari rezeki kerana-Nya… Alhamdulillah Alhamdulillah kini saya setapak melangkah dengan mengusahakan  RICH KITCHEN BAKERY!

Ringkasan Drama: JASMINE (Slot Zehra TV3)

Drama ‘JASMINE’ membawa kisah seorang gadis bernama Jasmine yang telah terlanjur dengan kekasih zaman remajanya iaitu Ryan. Mereka berdua dibesarkan dengan penuh kemewahan. Jasmine anak tunggal dalam keluarganya. Apa yang diinginkan semuanya dapat. Kecuali satu. Kasih sayang dan perhatian kedua orang tuanya.

[Hadis] Alam Barzakh: Hadis berkaitan roh di alam barzakh

Beberapa persoalan berkisar mengenai nafs (jiwa) dan roh. Sebahagiannya menganggap roh akan mati kerana ia termasuk dalam kategori jiwa. Ini kerana setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Allah berfirman yang bermaksud:
“Segala yang ada di muka bumi itu akan binasa”[1]