Penggunaan Kata-kata Positif Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak (2)

Teori behaviorismeDalam ilmu pendidikan awal kanak-kanak, terdapat beberapa teori utama, antaranya teori behaviorisme. Di dalam teori berkaitan tingkah laku ini, teori pelaziman merupakan salah satu teori yang amat penting untuk dikatahui dan diterapkan. Teori yang dimulakan oleh Edward Thorndike (1879-1949) ini menitikberatkan penerapan sesuatu nilai baik diberikan ganjaran pada permulaannya[1]

Melalui teori ini, Thorndike percaya bahawa setiap tindakan yang diikuti dengan keadaan yang memuaskan maka tindakan itu akan diulangi. Jika keadaan berlaku sebaliknya, tindak balas akan lenyap. Beliau juga terkenal dengan teori law of effect yang mana menekankan pengalaman yang manis akan diikuti dengan pengukuhan yang positif, manakala pengalaman pahit akan diikuti dengan pengukuhan yang negatif[2].

Kanak-kanak kebiasaannya akan mempelajari tingkah laku dengan pengukuhan positif walaupun ganjaran tidak diberikan pada setiap kali tingkah laku tersebut dilakukan. Seorang ahli behavioris, Tassoni telah memberikan contoh orang yang membeli tiket loteri. Apabila orang itu telah menang sekali, ia yakin akan menang pada waktu yang lain jadi tanpa jemu dia akan bermain loteri. Begitulah keadaannya dengan kanak-kanak, apabila diberikan ganjaran berbentuk pujian atas kejayaan melakukan sesuatu tindakan yang baik akan bertindak mengulangi perbuatan tersebut.Al-Ghazali juga amat mementingkan unsur ganjaran kepada kanak-kanak. Beliau menyatakan, apabila kanak-kanak menunjukkan budi pekerti yang baik, mereka harus diberi ganjaran yang dapat menggembirakan hati mereka. Sebaliknya, jika mereka melalukan kesilapan, orang dewasa hendaklah berpura-pura tidak nampak kesalahan tersebut. Malahan, tidak sekali-kali memalukan kanak-kanak tersebut di hadapan orang lain dengan menyatakan kesalahan yang dibuat. Sekiranya kanak-kanak itu mengulangi perbuatan yang salah, mereka hendaklah ditegur secara tersembunyi serta menyatakan sebab perbuatan itu tidak boleh dilakukan.[3]

Saya amat bersetuju dengan teori pelaziman ini, hal ini terbukti di dalam pengurusan tingkah laku anak-anak murid di dalam kelas. Sebagai contoh, di awal tahun sesi persekolahan bermula, guru memberi ganjaran berbentuk hadiah kepada pelajarnya yang berjaya menyiapkan kerja sekolah dengan lengkap. Ganjaran berbentuk ini tidak semestinya diberikan selalu tetapi perlu diselangi dengan ganjaran berbentuk kata-kata positif. Hasilnya, pelajar-pelajar di dalam kelas sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan kerja sekolah tanpa perlu diberi hukuman.

Penerapan teori ini dilihat besar kesannya terhadap murid-murid kelas corot. Bagi saya, murid-murid ini amat perlu diambil perhatian lebih kerana mereka masih tercari-cari identiti sendiri. mereka belum begitu jelas target yang ingin diletakkan pada masa hadapan.Tinta Srikandi Al-Azwar
nur_mylp@yahoo.com

## Baca Penggunaan Kata-Kata Positif Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak (1)


[1] Azizah Lebai Nordin, ibid, hlm. 49.
[2] Ibid.
[3] Ibid, hlm. 42.

Comments

Popular Posts