Saturday, April 30, 2016

[Hadis] Alam Barzakh: Siapa yang terselamat dari soal jawab kuburSiapa yang terselamat dari soal jawab kubur?

1. Orang yang mati syahid.


          Dari Rasyid bin Sa’ad  dari beberapa sahabat Nabi, disebutkan bahawa seseorang bertanya kepada Nabi yang bermaksud:

“Wahai Rasulullah, mengapa orang-orang beriman akan diuji dalam kubur, kecuali para syuhada?” Baginda menjawab, “Kilatan pedang yang berkelibat di atas kepala mereka (para syuhada) sudah cukup menjadi ujian bagi mereka.”[1]

Thursday, April 28, 2016

[Hadis] Alam Barzakh: Adakah Azab Kubur Berterusan?

Image result for pelepah tamar
Pohon tamar


Ibnu Qayyim al-Jauziyah[1] menyatakan bahawa azab itu ada dua macam iaitu azab yang tetap dan azab yang terputus Azab yang tetap berdasarkan ayat firman Allah Ta‘ala:

Tafsirnya: “Mereka didedahkan kepada bahan api neraka pada waktu pagi dan petang (semasa mereka berada dalam alam Barzakh)”.[2]

Walau bagaimanapun dengan kehendak Allah SWT azab boleh diringankan berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW. Antaranya:

[Hadis] Alam Barzakh: Hadis Yang Menunjukkan Azab Kubur


Berita dan khabar yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam bersumber daripada wahyu Allah Subhanahu wa Ta‘ala. Oleh kerana itu, setiap hamba Allah Ta‘ala wajib mempercayainya dan beriman dengannya. Inilah i'ktiqad orang-orang Islam.
Maka banyak hadis-hadis shahih yang diriwayatkan oleh periwayat-periwayat hadis yang masyhur seperti al-Bukhari dan Muslim secara terang-terang menyebutkan tentang sabitnya kewujudan azab kubur, antaranya:

Tuesday, April 26, 2016

[Hadis] Alam Barzakh: Pengenalan


Barzakh bermaksud rintangan atau pemisahan. Alam barzakh ialah alam pertama daripada alam yang kekal abadi di akhirat. Semua orang yang berada di dalam kubur dinamakan hidup di alam barzakh. Alam barzakh juga dikatakan alam yang berada antara mati dan bangkit setelah mati.[1]

Pengarang kitab Mu‘jam Alfaz as-Shawfiyah menyatakan perkataan barzakh dari sudut bahasa ialah sekatan atau pemisah di antara dua sesuatu seperti bercakap adalah pemisah di antara manusia dengan binatang. Firman Allah Ta‘ala:

Friday, April 22, 2016

Metodologi Penulisan Kitab Tafsir Ibn Kathir


Tafsir Ibn Kathir merupakan salah sebuah kitab Tafsir bil-Ma’thur yang menduduki tempat kedua selepas Tafsir al-Tabari. Ia adalah sebuah kitab tafsir yang terkenal dan menjadi rujukan utama untuk ulama tafsir dan masyarakat Islam seluruh dunia. Kitab Tafsir Ibn Kathir lebih dikenali dengan nama: Tafsir al-Qur’an al-A’zim (تفسير القران العظيم  ) yang telah diterbitkan secara meluas dalam pelbagai versi olahan dan cetakan.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...