Wednesday, May 11, 2016

Pesona Wanita: Pengenalan


“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”
(QS Ali Imran [3]: 14).

Tuesday, May 10, 2016

Orientalisme: Ancaman terhadap orang Islam


Sesungguhnya, Orientalis menjadikan diri mereka sebagai pelopor kepada ilmu Islam dan kajian tentangnya. Kajian mereka hanyalah mengikut kehendak hati mereka semata-mata tanpa mengambil kira kebenaran kajian tersebut. Majoriti mereka yang mendokong pemikiran ini bermatlamat untuk merosakkan Islam dan mendustakan kebenaran yang ada pada agama Islam.

Orientalisme: Tujuan dan matlamat


Matlamat orientalisme sejak mula-mula penubuhannya adalah untuk melindungi dan menghalang masyarakat Barat dan Kristian daripada terpengaruh dengan agama Islam. Mereka memburuk-burukkan agama Islam dan menutup kebaikan yang berkaitan dengan Islam dan selain itu mereka membuat kajian serta membuat pelbagai dakwaan yang mengandungi segala dusta terhadap akidah dan syari’ah serta sumber-sumber Islam. Mereka melakukannya adalah untuk melemahkan pegangan yang ada dalam diri umat Islam itu sendiri dan berkeinginan untuk mengkafirkan mereka. Mereka juga menjadi pengikut para penjajah dan membantu mereka untuk memudahkan operasi jajahan tersebut. Kerjasama antara orientalis dan penjajah sangat mempengaruhi pergerakan mereka untuk menguasai negara dan umat Islam.

Saturday, May 7, 2016

Orientalisme: Faktor-Faktor Penubuhan Gerakan

Jika kita rujuk semula kepada perbincangan mengenai sejarah kemunculan orientalisme yang telah dibicarakan sebelum ini, telah didapati bahawa terdapat dua sudut yang perlu diberi perhatian iaitu:

Orientalisme: Pengenalan

Orientalisme atau dalam bahasa Arabnya disebut “Al-Istisyraq" adalah ilmu tentang Timur atau hal Ehwal Ketimuran. Secara jelasnya, ia adalah kegiatan atau pengkajian berhubung dengan ehwal Ketimuran, sejarah, keyakinan penduduk di sebelah Timur, susun lapis penduduk, lokasi, persekitaran tabi'enya, bahasa, gaya pertuturan, watak dan syakhsiah mereka. Secara umumnya, kajian ini menyelidiki aliran pemikiran tradisi dalam pelbagai bentuk, untuk pelbagai tujuan.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...